สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ปชช.สุดปลาบปลื้มขบวนเรือพระราชพิธี   no comments

Posted at 7:34 am in slot online

54

galaxy slot download เมื่อวันที่ 9 พ.ย.55 เมื่อเวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสะพานฉนวนน้ำท่าวาสุกรี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตรา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และกำลังพล

galaxy slot     จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการขบวนเรือพยุหยาตรา เคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ออกจากท่าวาสุกรี ไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ขณะนั้นทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แตร สังข์ มโหระทึก กลองชนะ ประจำเรือพระราชพิธี ประโคมขึ้นพร้อมกัน

credit:siamrath

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

ตึก”สุนันทาลัย”สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก   no comments

Posted at 7:16 am in slot online

45

galaxy slot download  ในความเป็นพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามรายรอบ ที่แสดงออกถึงครั้งลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปงเมืองกรุงเทพมหานคร กระทั่งจวบจนมาถึงปัจจุบันเข้าปีที่ 230 (พ.ศ.2325–2555)

     มิเพียงเท่านี้ บริเวณรอบๆ พระบรมมหาราชวัง ยังรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าของสถานที่ราชการต่างๆ ทั้งที่เป็นในส่วนของวังเจ้านายแต่เดิม กับที่สร้างขึ้นมาเพื่อว่าราชการ และเช่นกันของในส่วนตึกแถวร้านค้าหน้าถนนในละแวก เช่นตึกถนนหน้าพระลาน กับตึกที่ถัดออกไปอยู่ตามแพร่งต่างๆ แลเห็นสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าเหล่านี้ชวนให้ตรึงตราอยู่มิน้อยเมื่อแลเห็น

galaxy slot     เช่นกัน หากเดินเลาะเลียบไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาราชเขตพระราชวัง หรือเมื่อใดที่นั่งเรือชมภูมิทัศน์ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงบริเวณปากคลองตลาด จะแลเห็นอาคารเก่าแก่โดดเด่นทาด้วยสีเหลืองอ่อน มีรูปทรงลักษณะสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค ซึ่งอาคารหลังนี้มีชื่อว่า สุนันทาลัย

credit:siamrath

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

“สมี-อลัชชี-เดียรถีย์”ความไม่ดีที่แตกต่าง   no comments

Posted at 5:08 am in slot online

67

goldclub slot download  การบวชในปัจจุบันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ หากผู้บวชอายุยังไม่ครบ 20 ปี การบวชจะเรียกว่าการบรรพชา ผู้ที่บวชแล้วจะเป็นสามเณร ถ้าผู้บวชมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อขอบวชเป็นภิกษุ จะเรียกว่า การอุปสมบท    การบวชนับตั้งแต่พุทธกาลจนมาถึงปัจจุบัน มี 3 วิธี คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระพุทธเจ้าบวชให้เอง เช่น อัญญาโกณฑัญญะ ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชด้วยการรับไตรสรณคมน์หรือรับเงื่อนไขที่จะปฏิบัติ เช่น ก่อนที่พระนางปชาบดีโคตมีเถรีจะบวชได้ ต้องยอมรับข้อปฏิบัติครุธรรม 8 ก่อน และ ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระสงฆ์เป็นผู้บวชให้

    พระสงฆ์นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจรรโลงพระศาสนา เพราะศาสนิกชนล้วนมุ่งให้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างของการมีชีวิตเรียบง่าย มีระเบียบวินัย มีอิสระทั้งกายและใจ ไม่ขึ้นอยู่กับสถาบันใด ๆ มีระบบความเป็นอยู่ของตนเอง ทั้งยังต้องฝึกตนเองให้มีคุณธรรมเพื่อลดความโลภ โกรธ หลง ให้หมดไป พร้อมกับมุ่งทำประโยชน์โดยเฉพาะการมุ่งฝึกอบรม กาย วาจา ใจ แก่คนในสังคมให้ครบสมบรูณ์ 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือจะกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมก็ย่อมได้

goldclub slot    แต่เมื่อสภาพของสังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปจนเกินจะหยุดไว้ได้ คุณพระคุณเจ้าจึงพลอยต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อเราได้เห็นพระสงฆ์อธิบายหลักธรรมโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ หรือใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยดำเนินกิจทางศาสนาให้ได้กว้างยิ่งขึ้น จึงเป็นกิจที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้มีผู้ใดติเตียน

 

credit:siamrath

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

ก๊อกแก๊กทัวร์ Unseen ปราจีนฯ@สีสันตะวันออก!!!(ชมคลิป)   no comments

Posted at 5:08 am in slot online

68

goldclub slot download   สำหรับในช่วงหน้าฝนปีนี้ในหลายพื้นที่ทั่วเมืองไทยก็ยังคงสนุกสนาน รื่นเริง ไม่แพ้ปีก่อน ๆ เหมือนเดิมค่ะ โดยในปีนี้ “น้องอัน” จะพาคุณผู้อ่านไปรักเมืองไทยกันที่ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ“ก๊อกแก๊กทัวร์ Unseen Destination ปราจีนบุรี…สีสันภาคตะวันออก”!!!

     ว่าแล้ว ทริปพิเศษนี้…น้องอันก็ขออาสาพาคุณผู้อ่านออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ปราจีนบุรีเลยดีกว่าค่ะ

goldclub slot     น้องอันพร้อมคณะสื่อมวลชนจากกทม. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปจ.ปราจีนบุรีโดยใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็มาถึง วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมแรกที่น้องอันได้เข้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ก็คือ พิธีเปิดโครงการ “ก๊อกแก๊กทัวร์ Unseen Destinaiton” โดยนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน เคาะประตูดัง “ก๊อก” ก่อนที่ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจ.ปราจีนบุรี จะเปิดประตูต้อนรับดับ “แก๊ก” ท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่นไปทั่ววัดบางกระเบาเลยค่ะ

 

credit:siamrath

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จี้ ข้าราชการ – ผบ.เหล่าทัพ แสดงจุดยืนแถลงการณ์ ศอ.รส. ฉะ ชัยเกษม แอบอ้างเป็นมติที่ประชุม   no comments

Posted at 4:27 am in slot online

chawanon_18

goldclub slot download     วันนี้ (20 เมษายน 2557) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำแถลงการณ์ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ที่กล่าวถึงการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่จะมีการวินิจฉัยและชี้มูลในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ว่าเป็นแถลงการณ์ที่ นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แอบอ้างว่า เป็นการออกแถลงการณ์โดยมติของ ศอ.รส.

  นายชวนนท์ กล่าวต่อว่า ข้อเท็จจริง ในวันที่มีการประชุมก่อนการอ่านแถลงการณ์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ไม่ได้เดินทางประชุมด้วยตนเอง แต่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และนายชัยเกษม พยายามที่จะโน้มน้าวให้ผู้แทนเหล่าทัพเห็นด้วยกับแถลงการณ์ดังกล่าว ถือว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ยังไม่เห็นตัวเอกสาร จึงยังไม่ใช่มติ เป็นเพียงการแอบอ้างของฝ่ายการเมือง ดังนั้น จึงเรียกร้องไปยังข้าราชการ และทุกเหล่าทัพ ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อแถลงการณ์ดังกล่าว ออกมาเคลื่อนไหว ทำให้แถลงการณ์เป็นโมฆะ

goldclub slot  ทั้งนี้ หากแถลงการณ์เป็นโมฆะ บุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดี ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเอาผิด

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

คลิปทักษิณ อวยพรสงกรานต์ 2557 ขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเป็นสำคัญ อย่ามัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง ชี้ตอนนี้แย่งอำนาจกันชนิดไม่สนกฎหมายทำประเทศชาติวุ่นวาย   no comments

Posted at 4:15 am in slot online

news-00_1

gclub slot download    คลิปทักษิณ อวยพรสงกรานต์ 2557 ขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเป็นสำคัญ อย่ามัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง ชี้ตอนนี้แย่งอำนาจกันชนิดไม่สนกฎหมายทำประเทศชาติวุ่นวาย

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 นายมหวรรณ กะวัง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิยาลัย อดีตแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ได้เดินทางไปพบกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอพรและรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2557 นอกจากนี้ นายมหวรรณ ยังได้โพสต์คลิปทักษิณ อวยพรสงกรานต์ 2557 ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มหวรรณ กะวัง พร้อมข้อความว่า สถานการณ์บ้านเมือง มีแต่ความวุ่นวาย เพราะมีแต่คนมุ่งหวังแย่งชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจตัวบทกฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม ดังนั้น จึงอยากขอให้พวกเราอดทน อย่ายอมแพ้ และยึดหลักความถูกต้อง เพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินต่อไปได้ และที่สำคัญ อยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเป็นสำคัญ อย่ามัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง

gclub slot   สำหรับข้อความในคลิปอวยพรสงกรานต์ 2557 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่โพสต์โดย คุณ Thaitribune News สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม มีรายละเอียด ดังนี้”สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องที่ยังเมตตาผม และคิดถึงผม ห่วงใยผม และคอยช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยให้ได้รับเลือกตั้งเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเมือง ผลพลอยได้ผมอาจจะได้กลับบ้านมาอยู่กับพี่น้อง

Written by admin on April 21st, 2014

Tagged with

‘นพดล’โพสต์ยก6ข้ออัด’ศาลรธน.’   no comments

Posted at 7:47 am in slot online

bbba5fbfk7bbic899bgb8

goldclub slot download     นายนพดล ปัทมะ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้ว่า “เรื่องคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไข มาตรา 190 มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่เหนือความคาดหมายของพรรคเพื่อไทย การตัดสินว่าการแก้ไขมาตรา 190 เรื่องอำนาจการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหาร ว่ามิชอบด้วยกฎหมายนั้นถือว่าเป็นการตัดสินที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังนี้ 1.การยื่นคำร้องตาม มาตรา 68 ต้องยื่นต่ออัยการก่อน ไม่สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

goldclub slot download     การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถกระทำได้ตาม มาตรา 291 ยกเว้นการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะทำไม่ได้ การแก้ไขมาตรา 190 จึงไม่ต้องห้าม

goldclub slot  ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจแทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติ กรณีนี้เปรียบเสมือนเป็นการวิ่งคร่อมเลนของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน

 

credit : komchadluek

Written by admin on April 20th, 2014

Tagged with

‘เด็กไทย’ไม่อยากเป็นนักการเมือง89.01%   no comments

Posted at 7:45 am in slot online

gkab9jfbi5ekibid6fe9j

gclub slot download      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ เรื่อง“เด็กไทย” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ ระบุว่า เนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึง  หน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาต่างให้ความสำคัญและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี

gclub slot download     มีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมวันเด็กในปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังคงร้อนแรง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็กไทย ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ เรื่อง“เด็กไทย” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,337 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2557 สรุปผลดังนี้

gclub slot     “เด็ก” มองการเมืองไทย ณ วันนี้อย่างไร  อันดับ 1 น่าเบื่อ วุ่นวาย ทะเลาะกันไปมา  61.51%  อันดับ 2 ทำให้ประเทศไม่พัฒนา  ตกต่ำ  ประชาชนไม่มีความสุข  19.25%  อันดับ 3 มีแต่นักการเมืองนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว ขี้โกง ไม่ทำงาน ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  15.09%    อันดับ 4    ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน  ไปโรงเรียนไม่ได้ 4.15%

 

credit : komchadluek

Written by admin on April 20th, 2014

Tagged with

อิหร่านต้านหม่องล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา   no comments

Posted at 7:42 am in slot online

47

gclub slot download  อิหร่านก่อม็อบเดินขบวนต้านรัฐบาลพม่ากวาดล้างโรฮิงญา ก่อนปลุกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมประท้วง

gclub slot download     ชาวอิหร่านหลายพันคนรวมตัวเดินขบวนไปตามท้องถนนสายทั้งในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศ และเมืองต่างๆ เพื่อร่วมกันประณามต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ของพม่า โดยระบุว่า รัฐบาลพม่า

gclub slot  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร เข้าดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลามในรัฐดังกล่าว พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มผู้เดินขบวนได้กระตุ้นเตือนต่อรัฐบาลพม่ายุติการเข่นฆ่าข้างต้น อันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังได้เรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาด้วย

credit:siamrath

Written by admin on April 20th, 2014

Tagged with

ตร.ผู้ดีทลายแก๊งตลาดมืดตั๋วโอลิมปิก   no comments

Posted at 7:42 am in slot online

48gclub slot download ”สกอตแลนด์ยาร์ด” ลุยสอบทุจริตขายตั๋วโอลิมปิก หลังรวบ 16 ผู้ต้องสงสัยดอดขายตลาดมืดเกินราคาหน้าตั๋วเป็นสิบเท่า

gclub slot download     ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด หรือตำรวจนครบาล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มดำเนินการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง 16 คน ที่ถูกจับกุมตัวได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในข้อหาลอบนำตั๋วเข้าชมกีฬาโอลิมปิกจำนวนหลายพันใบไปจำหน่ายในตลาดมืดในราคาที่สูงกว่าหน้าตั๋วถึงสิบเท่า

gclub slot  พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังจะสอบสวนต่อตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกของจีน และเซอร์เบีย รวมถึงลิธัวเนีย เพื่อขยายผลในทางคดีจากกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ การจับกุมข้างต้นมีขึ้นภายหลังจากมีผู้แอบถ่ายการจำหน่ายตั๋วโอลิมปิกดังกล่าว

 

credit:siamrath

Written by admin on April 20th, 2014

Tagged with